Mangfoldighed

“MANGFOLDIGHED” Kunstudstilling i Helligåndshuset på Strøget, Copenhagen

Kunstnere i UGE 12